Velkommen
Børnefoto
Fotos
Resume
Download

Speciale om forskernes arbejdsliv
Forskernes arbejdsliv - en undersøgelse af psykosociale belastninger blandt samfundsvidenskabelige forskere ved Aalborg Universitet. Ud fra en kritisk senmoderne arbejdsforståelse sættes fokus på nutidens arbejdsliv og balancen mellem dette og familielivet. I analysen af forskernes arbejdsvilkår beskrives, hvordan forskerne i udpræget grad vægter det faglige arbejdsmiljø; - måske på bekostning af det sociale? Det sociale arbejdsmiljø er specielt belastende for en gruppe af mandlige lektorer og kvindelige ph.d.’er, der føler sig meget ensomme og isolerede på deres arbejde og udsættes for mobning ved, at kolleger bevidst ikke hilser på dem. De psykosociale belastninger bliver endvidere belyst ud fra Arbejdsmiljøinstituttets standardiserede arbejdsmiljø målingsmetode. Resultaterne viser, at forskerne generelt er ret belastede og belastningerne er væsentlig større end for DJØF-medlemmerne generelt. Der er en lille tendens til, at mændene generelt har det bedre end kvinderne; og de ekstremt negative tilkendegivelser forekommer både hos ph.d.’erne og lektorerne. Sammenhængen mellem familieliv og arbejdsliv overrasker, idet undersøgelsen viser, at kvinder med små børn oplever bedre balance mellem de to, end kvinder uden børn gør det. Balancen kompliceres dog af mange arbejdstimer, men det overskygger ikke vigtigheden af familieaspektet. Speciale af Klaus Debel-Hansen

Download Forskernes_arbejdsliv.pdf
|Velkommen| |Børnefoto| |Fotos| |Resume| |Download|